om oss

Våra åtaganden

International Cookware ancre ainsi ses actions dans une approche entrepreneuriale et éthique de long terme.
Samhällets medvetenhet om att planetens resurser är begränsade sporrar oss att granska våra utvecklingsmodeller. Att förbereda morgondagens värld handlar om att bevara och spara på jordens resurser. Det handlar också om att vara nyskapande och uppfylla de regelmässiga kraven och kraven från de allt mer upplysta och krävande konsumenterna. Det betyder att vi måste utveckla en etik i våra yrkesmässiga relationer, såväl interna som externa. Det är på den här vägen som Pyrex® nu målmedvetet slår in, för det är så vi kan upprätthålla verksamheten och bevara jobben.

logo Triman

Verksamheten för International Cookware bedrivs därför – genom hela produktionskedjan men också gentemot leverantörer och konsumenter – med hänsyn till principerna för hållbar utveckling, där fokus ligger på att uppnå en jämvikt mellan ekonomiska krav, socialt ansvarstagande och miljöhänsyn. International Cookware förankrar därmed sitt handlande i ett system för långsiktigt och etiskt företagande.